เว็บไซต์โรงเรียนธาตุพนม www.thatphanom.ac.th


  
   


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
       
       
  


       
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนธาตุพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม " Walcome to www.thatphanom.ac.th "

 
 
     
 
 
     
     

โรงเรียนธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร.042 540842  โทรสาร 042 540842 

 

 

 

 

 

 ไฟล์ต้องมีนามสกุลเป็น .jpg,.gif,.png
ความกว้างและสูงมีขนาดไม่เกิน = 150 * 180 Pixel